HOMEレンタル機材一覧ジンバル・スタビライザー

レンタル機材一覧

ジンバル・スタビライザー

メーカー機材名レンタル料金(税別)
PILOTFLYH2-45H2-45¥6,000¥4,000
PILOTFLYAdventurerAdventurer¥7,000
DJIRONIN SRONIN S¥10,000¥7,000
DJIOSMOOSMO&¥4,800
DJIOSMO+OSMO+¥4,800
DJIOSMO PRO(X5)OSMO PRO(X5)¥14,000
DJIOSMO RAW(X5R)OSMO RAW(X5R) ¥18,000
DJIOSMO Mobile2OSMO Mobile2 ¥4,800
DJIOSMO POCKETOSMO POCKET¥2,500
GoProKarmaGripKarmaGrip ¥1,500